In de automotive branche worden jaarlijks miljoenen banden afgeschreven.

Gebruikte banden zijn geen waardeloze afvalproducten, maar kunnen nog voor vele doeleinden hergebruikt worden. SJERP AUTOBANDEN B.V. keurt en selecteert ingezamelde banden op de diverse mogelijkheden voor hergebruik en recycling.

Wat is de bestemming van al die banden?

Export
Na een strenge sortering worden de, nog enigszins goede, banden verzameld waarna ze als gebruikte band een tweede leven krijgen in ontwikkelingslanden.

Hergebruik
Technisch en kwalitatief goede banden waarvan alleen het profiel is versleten, zijn geschikt voor hergebruik. Met het aanbrengen van een nieuw loopvlak kan de band weer een volle levenscyclus mee.

Energiewinning
Door moderne verbrandingstechnieken is het mogelijk om uit de banden energie te winnen waarmee elektriciteit wordt opgewekt. Dit gebeurt met zo min mogelijk uitstoot en restafval.

Recycling
Het vermalen van banden levert een grondstof op die geschikt is voor hergebruik bij verschillende soorten oppervlakte materialen zoals bijvoorbeeld kunstgras, (sport)vloeren, speelplaatsen en asfalt.

Efficiënt afvoeren van banden voor hergebruik of milieuvriendelijke recycling is een vak apart. SJERP AUTOBANDEN B.V. beheerst dit vak. Wij zorgen voor het ophalen, verzamelen en sorteren van banden.